DZIECI 5 - 6 LETNIE

Wychowawca:

Agnieszka Spałek

    WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK 

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC