W ramach projektu Dziecięca Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich wsparciem zostaną objęci uczniowie klas IV-VI naszej szkoły, a także nauczyciele prowadzący zajęcia. Celem głównym projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u uczniów objętych projektem przy wsparciu nauczycieli.

W ramach projektu zorganizowane zostaną pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia dodatkowe (rozwijające) z języka angielskiego, przyrody i historii. Dodatkowo każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z udziału w doradztwie pedagogiczno-psychologicznym, dzięki specjalnie utworzonemu punktowi doradztwa pedagogiczno - psychologicznego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną także wyjazdy edukacyjne dla części uczestników, najaktywniej biorących udział w zajęciach m.in. do Ośrodka Dydaktycznego Leśnik w Brennej czy na przedstawienie teatralne do Warszawy.

 

REGULAMIN PROJEKTU
"DZIECIĘCA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI"
 

PLAN ZAJĘĆ

 

 

JĘZYK

POLSKI


 

 

p. IWONA

BURZYK


KLASA IV

WTOREK

ŚRODA

12.45 - 13.30

12.45 - 13.30

KLASA V

ŚRODA

PIĄTEK

13.45 - 14.30

12.45 - 13.30

KLASA VI

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

13.45 - 14.30

13.45 - 14.30

 JĘZYK

ANGIELSKI

p. LUDMIŁA

KLYTTA

 KLASA IV

ŚRODA

PIĄTEK

12.45 - 13.30

13.40 - 14.25

KLASA V

ŚRODA

PIĄTEK

13.40 - 14.25

13.40 - 14.25

KLASA VI

ŚRODA

PIĄTEK

14.30 - 15.15

14.30 - 15.15

MATEMATYKA
  

 p. IZABELA

NOWAK

-MĄCZKO

  
 KLASA IV

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

13.40 - 14.25

11.45 - 12.30

 KLASA V

 WTOREK

CZWARTEK

13.45 - 14.30

12.45 - 13.30

 KLASA VI

 PONIEDZIAŁEK

WTOREK

12.45 - 13.30

12.45 - 13.30

 HISTORIA

p. MARCIN

COFAŁA

 KLASA IV

WTOREK

ŚRODA

 12.45 - 14.30

12.45 - 14.30

PRZYRODA
 

 p. IZABELA

JANDA

 

 KLASA V

 PIĄTEK

 14.25 - 16.00

 KLASA VI

 PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

 14.30 - 15.15

14.30 - 15.15