Stypendium Szkolne 2017/2018

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas I - VI, w przypadku których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto.

Wnioski są do pobrania u pedagoga szkolnego p. Doroty Zając (s. 39 piętro II). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca (tj. sierpień) oraz innych dochodach.

Termin składania kompletnych wniosków

mija z dniem 15 września 2017 r.