„Pamiętając o przeszłości uczymy i wychowujemy dla przyszłości”

 
 
 mgr Teresa Oleszko

 Dyrektor Zespołu

wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Dorota Zając

 Wicedyrektor Zespołu

pedagog szkolny, surdopedagog, terapia pedagogiczna, nauczyciel zajęć komputerowych

 mgr Iwona Burzyk

 nauczyciel języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

 mgr Agnieszka Hoffmann

 nauczyciel języka polskiego

 mgr Monika Pogoda

 nauczyciel chemii

 mgr Joanna Jurczyńska

 nauczyciel fizyki

 mgr Iwona Butrej

 nauczyciel biologii

 mgr Bartosz Lizis

 nauczyciel języka niemieckiego

 mgr Patrycja Kwiatek

 nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych

 mgr Klaudia Działach

 nauczyciel plastyki i techniki

 mgr Sabina Gendziwełna           

 nauczyciel wychowania fizycznego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 mgr Patrycja Kubica

 nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

 mgr Elżbieta Godula

 kierownik świetlicy szkolnej

 mgr Izabela Janda

 nauczyciel przyrody, geografii, wychowawca świetlicy,  oligofrenopedagogika

 mgr Olga Szczepaniak

 nauczyciel języka angielskiego

 Alina Szewera

 nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

 mgr Gabriela Wołoszyn

 nauczyciel muzyki

 ks. Michał Harnasz

 nauczyciel religii

 mgr Anna Schipp

 nauczyciel religii

 mgr Barbara Liwowska

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Jolanta Lubojańska - Kopydłowska               

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, szkolna logopedia, terapia pedagogiczna

 mgr Sylwia Mirzejewska

 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Grażyna Wróbel

 wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel bibliotekarz

 mgr Aleksandra Szydło

 wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkolna logopedia

 Michał Doleży

 nauczyciel bibliotekarz

 mgr Barbara Fricowska

 nauczyciel doradztwa zawodowego, pedagog szkolny

 mgr inż. Izabela Nowak - Mączko                      

 nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, oligofrenopedagogika

 mgr Aurelia Tomaszewska

 nauczyciel historii

 mgr Joanna Wójcik-Słaboń

 nauczyciel religii, nauczyciel zajęć komputerowych, wych. przedszkole, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

 mgr Beata Krawczyk

nauczyciel języka polskiego

 mgr Irena Pietrucha

 wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

 mgr Katarzyna Szwarc 

 wych. przedszkolne,
 edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

 mgr Iwona Wojniłowicz

 wych. przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 mgr Sabina Jagieła

 wych. przedszkolne

 mgr Agnieszka Spałek

 wych. przedszkolne

 mgr Anna Niedzielska

 wych. przedszkolne

 mgr Magdalena Rduch

 wych. przedszkolne

 mgr Martyna Krauze

 wych. przedszkolne

 mgr Jagoda Ledwig

 wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika