Wiek przedszkolny to czas stopniowego i naturalnego poznawania świata – od udziału dziecka w rodzinie, w grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym do włączenia w krąg wartości i tradycji wspólnoty regionalnej. Dlatego uświadomienie dziecku jego łączności duchowej i materialnej z regionem jest koniecznym elementem działań pedagogicznych i wychowawczych w przedszkolu. W toku tej pracy wskazujemy na związki człowieka z miejscem jego „zakorzenienia”, na konieczność utożsamiania się z wzorami postaw wspólnoty i świadomego uczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji oraz obrzędów regionalnych.

Kultywując tradycje przodków i piękne śląskie obyczaje wśród najmłodszych, nasze przedszkole zorganizowało na początku grudnia tydzień śląski. W trakcie tego tygodnia nie tylko na zajęciach wprowadzano elementy gwary i tradycji śląskiej, ale także zaproszono specjalnych gości, którzy ze śląskimi zwyczajami i mowa mają wiele do czynienia i można powiedzieć, że są w tym temacie ekspertami. A podczas całego tygodnia działo się wiele…

Najpierw odwiedziła nas pani Helena Leśniowska prezes Związku Górnośląskiego, która zaprezentowała nam śląski strój i symbole z nim związane, następnego dnia odwiedził nas górnik pan Ryszard Mikunda, który opowiedział nam ciekawostki związane z pracą pod ziemią. Górnik przybył w pełnym galowym umundurowaniu. Przedszkolaki miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej, szpadzie, kordzikowi i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni, co było dla nich dużą atrakcją spotkania.

Dzieci pochwaliły się swoją wiedzą na temat tego, jakie są kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Podały również pochodzenie nazwy Święta Górniczego - Barbórki. Gość przyniósł z sobą codzienne ubranie robocze z hełmem oraz podręczną aparaturą, chroniącą górników przed zagrożeniem. Wszystkie przedszkolaki zostały obdarowane przez gościa cukierkami.  Serdecznie dziękujemy panu Ryszardowi za bardzo miłe  i pouczające spotkanie. Uwieńczeniem śląskiego tygodnia była wizyta w Regionalnej Izbie Tradycji. Dzieciom spodobała się niecodzienna aranżacja wnętrz, ale wspólnie doszliśmy do wniosku, że nasze życie jest łatwiejsze.

W grudniu ponownie odwiedziła nas pani Anna Krzempek z Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Tym razem wprowadziła nas w nastrój świąteczny i przeczytała nam bajkę o Cecylii, która czekała na święta. Podobną tematykę poruszyła pani bibliotekarka z biblioteki miejskiej. Już nie możemy się doczekać, aż na niebie rozbłyśnie bożonarodzeniowa gwiazdka!9 grudnia nasze przedszkole odwiedził Św.Mikołaj. Dzieci obejrzały przedstawienie teatralne pt."Legenda o Św. Mikołaju" w wykonaniu teatru Kikimora. Póżniej Mikołaj spotkał się z dziećmi i wręczył  prezenty. Wspólnie spędzony czas dostarczył wielu wrażeń.

Przedstawienie oraz prezenty dla dzieci zostały ufundowane z funduszu Rady Rodziców. Serdecznie dziękujemy paniom zaangażowanym w pracę naszego Komitetu.Adwentowa spirala - niezwykły dzień w naszym przedszkolu ..
Adwent to czas oczekiwania, przygotowania siebie na narodziny Dzieciątka Jezus, przygotowania siebie do odpowiedniego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. My, dorośli, przygotowujemy się do odpowiedniego przeżycia nadchodzących świąt w ciszy i spokoju, wewnętrznie. Dzieci tego nie potrafią. Adwentowa spirala, jako symbol drogi człowieka do swojego wnętrza, wprowadza nas w przedszkolu w ten wyjątkowy nastrój - nastrój wyciszenia, wyczekiwania. Tego dnia dzieci przebywają zewnętrzną drogę w głąb siebie. Wkraczają w spiralny łańcuch ułożony na podłodze z gałęzi jodłowych. W centrum spirali pali się świeca - jedyne światło w ciemnej sali. Dzieci, krocząc po spirali razem z panią, zapalają kolejno swoje, włożone w jabłuszka świece (od tej znajdującej się w centrum spirali). Stopniowo przybywa światła.
Dla Nas to niezwykłe przeżycie ...

16 grudnia odwiedziła naszą grupę pani Teresa Greń - mamusia naszej Madzi. Pani Teresa z wykształcenia jest plastykiem, a że  przedszkolacy  to mali artyści - szybko nawiązała się nić porozumienia. Najpierw nasz gość zaprezentował swoje prace plastyczne - prawdziwe dzieła sztuki wzbudziły zachwyt wśród milusińskich. Dzieci poznały różne techniki pracy, a także wprowadzono pojęcia takie jak : pejzaż, portret, martwa natura... Przedszkolacy z zaciekawieniem słuchały o sposobach pracy plastyka, ale prawdziwy entuzjazm wywołała wspólnie wykonana praca plastyczna. Przy pomocy rączek powstała przepiękna świąteczna choinka, którą możemy podziwiać w holu przedszkola. Dziękujemy serdecznie pani Teresie za bardzo miłe i pouczające spotkanie!

Święta Bożego Narodzenia to rodzinne święta, pełne tradycji i podniosłego nastroju, a Wigilia to najbardziej uroczysty, wzruszający i niepowtarzalny dzień w roku. Ta niezwykła atmosfera towarzyszy nam nie tylko w gronie najbliższej rodziny. W naszym przedszkolu  staramy się równie stworzyć podobny nastrój, dlatego też dzień 18 grudnia był dla nas dniem szczególnym…
Zgodnie z tradycją - najpierw podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia, później uczestniczyliśmy w Jasełkach, wykonanych przez grupę "Biedronek", a na koniec zasiedliśmy do wspólnego stołu...
"Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory..."