Dzień Chłopaka w przedszkolu – jest imprezą, pełną wspólnych zabaw muzyczno- tanecznych i zabaw integrujących grupę przedszkolną.W tym dniu wszystkie dziewczynki zaśpiewały chłopcom uroczyste „Sto lat” oraz złożyły najlepsze życzenia, wręczyły baloniki i poczęstowały swoich kolegów słodkościami. Dla naszych małych mężczyzn był to ich pierwszy, tak wyjątkowy dzień w życiu. Na koniec wszystkie dzieci zasiadły do słodkiego poczęstunku.