Informujemy, że w dniach od 11 marca - 12 kwietnia 2019 r.

odbywać się będzie rekrutacja uczniów do klasy I.

Rodzice składają wnioski o przyjęcie do szkoły publicznej -

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty zamieszczonymi na stronie

 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

FILMY INFORMACYJNE O EGZAMINACH ÓSMOKLASISTY - ZOBACZ

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. 15.04.2019 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. 16.04.2019 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. 17.04.2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego - ( w naszej szkole z j. angielskiego), który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Higienistka szkolna - Jolanta Janus

 

GABINET PROFILAKTYKI

 Poniedziałek   9.00 - 13.00

   Wtorek        9.00 - 13.00

  Czwartek       8.00 - 13.00

 

SZCZEPIENIE PRZECIW MENINGOKOKOM

LEKKI TORNISTER

Harmonogram rekrutacji

Zgłoszenie do klasy I

Karta zgłoszenia na świetlicę

 

 

 

TEMATYKA GRUDNIA

ŚWIĘTO GÓRNICZE BARBÓRKA

MIKOŁAJKI

UCZYMY SIĘ POMAGAĆ INNYM

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat ciężkiej pracy górników, poznanie historii powstania węgla, uświadomienie dzieciom znaczenia surowców naturalnych, przybliżenie sylwetki św. Barbary – patronki górników, zabawy ruchowe na sali zabaw „Radosna Szkoła”, doskonalenie nauki czytania, pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Powtórzenie wiadomości dotyczących sylwetki św. Mikołaja i jego działalności, zachęcanie dzieci do pomagania osobom starszym z najbliższego otoczenia, przybliżenie akcji „Świąteczna paczka”, wdrażanie do pomagania rodzicom i dziadkom w okresie przygotowań przedświątecznych, prace plastyczne dotyczące Mikołaja – technika dowolna, słuchanie nagrań z płyt oraz nauka piosenek o tematyce świątecznej.

ANIOŁY I ANIOŁKI – DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

Czytanie wierszy i opowiadań o przyjaźni i miłości, rozmowy na temat tradycji Świat Bożego Narodzenia w naszych domach, wyrabianie w dzieciach umiejętności dzielenie się z innymi i niesienia pomocy potrzebującym, wykonanie prac plastycznych o tematyce świątecznej, wspólne dekorowanie świetlicy i choinki, wykonanie świątecznej gazetki, słuchanie piosenek o tematyce świątecznej, wspólne kolędowanie, rozwijanie umiejętności skupienia uwagi, pomoc w odrabianiu zadań domowych, doskonalenie motoryki małej.

 

 ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 I MIEJSCE

KAT. SOLISTA

 PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ  EDYTA BĄK  VI

 I MIEJSCE

KAT. ZESPÓŁ

 PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

 WERONIKA NAMYSŁO

WERONIKA WÓJCIK

 VI
 I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY

"MATHS AND SCIENCE ARE OK"

WIKTORIA KOŁODZIEJ  VI
III MIEJSCE

MIEJSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

JAKUB PAINTA

MACIEJ SKOWRON

ROBERT KOCYBA

ARTUR SZOŁTYSIK

MATEUSZ PACHCIŃSKI

BARTOSZ WIECZOREK

KONRAD FRANKI

JAKUB WOŹNIOK

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

II MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚLĄSKICH

W TENISIE STOŁOWYM

MATEUSZ MIARKA

VI

I MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚLĄSKICH

W TENISIE STOŁOWYM - ZESPOŁOWO

MATEUSZ MIARKA

MACIEJ SKOWRON

BARTOSZ WIECZOREK

VI

II MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚLĄSKICH

W TENISIE STOŁOWYM - ZESPOŁOWO

SANDRA KOCOT

WIKTORIA KOŁODZIEJ

WERONIKA NAMYSŁO

VI

II MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

WERONIKA WÓJCIK

VI

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

"KARTKA RĘCZNIE ROBIONA"

SANDRA KMIETOWICZ

IV

II MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

"OZDOBA CHOINKOWA"

WIKTORIA TERMIN

VI

LAUREATKA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

WIKTORIA TERMIN

VI

I MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS KOLĘD

I PASTORAŁEK

EMILIA JANDA

III

II MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS KOLĘD

I PASTORAŁEK

JUSTYNA LASOK

II

III MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS KOLĘD

I PASTORAŁEK

OLIWIA ŁUKASZCZYK

II

WYRÓŻNIENIE

SZKOLNY KONKURS KOLĘD

I PASTORAŁEK

OLIWIA WIECZOREK

JULIA BOGDAŁ

 

I B

II

II MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS MUZYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS I - III

"HEJ KOLĘDA, KOLĘDA..."

EMILIA JANDA

III

VII MIEJSCE

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "OLIMPUS"

RAFAŁ ARMATYS

WIKTORIA KOŁODZIEJ

IV

VI

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "BIG BEN"

KAROL ADAMIEC

VI

II MIEJSCE

REJONOWE ZAWODY

W TENISIE STOŁOWYM

W BYTOMIU

MATEUSZ MIARKA

MACIEJ SKOWRON

BARTOSZ WIECZOREK

VI

I MIEJSCE

MIEJSKIE ELIMINACJE

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO "MAŁY OKR"

MICHAŁ KITA

II

II MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY

KONKURS WIEDZY

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "SPELLING QUIZ"

WIKTORIA KOŁODZIEJ   VI
 I MIEJSCE

 I ETAP REGIONALNEGO

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

"ŻYJMY ZDROWO"

MICHAŁ KITA II
III MIEJSCE

IX REGIONALNY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ  "Gryfno Ślonsko Godka"

WERONIKA NAMYSŁO VI
WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY

DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

SANDRA KMIETOWICZ

ELŻBIETA TOMALKA

EDYTA WÓJCIK

EDYTA BĄK

SANDRA KOCOT

WERONIKA NAMYSŁO

WIKTORIA TERMIN

WERONIKA WÓJCIK

IV

 

 

V

 

 

 

VI

III MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚL.

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

SANDRA KOCOT

WIKTORIA TERMIN

WERONIKA WÓJCIK

WERONIKA NAMYSŁO

EDYTA BĄK

ZUZANNA KRZEMIEŃ

PATRYCJA KOSTRZEWA

WIKTORIA KOŁODZIEJ

JULIA KOLASA

MARLENA STANIK

ELŻBIETA TOMALKA

VI

 

 

 

 

 

 

 

V

IV MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚL.

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

MACIEJ SKOWRON

JAKUB PAINTA

BARTOSZ WIECZOREK

JAKUB KRZYKOWSKI

ROBERT KOCYBA

MATEUSZ MIARKA

MATEUSZ PACHCIŃSKI

DOMINIK STRZELCZYK

ARTUR SZOŁTYSIK

KSAWERY ŻAK

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

II MIEJSCE

 

WYRÓŻNIENIE

IV KONKURS GRYFNY GODKI

WERONIKA NAMYSŁO

MARTYNA ŚMIEJKOWSKA

VI

 

IV

I MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ DARTA

SANDRA KOCOT

KONRAD FRANKI

MARLENA STANIK

ADAM JAROSZ

JAKUB WOŹNIOK

VI

VI

V

V

IV

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KL. IV - VI

WIKTORIA KOŁODZIEJ

MATEUSZ WILK

RAFAŁ ARMATYS

VI

IV

IV

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE (ex aequo)

SZKOLNY KONKURS

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL.

I - III

OLIWIA ŁUKASZCZYK

JULIA TRZONSKI

OLIWIA WIECZOREK

BARTOSZ MROCZKA

II

I a

I b

II

I MIEJSCE

II MIEJSCE

V MIEJSKI KONKURS

PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

"I CAN SING!"

EDYTA BĄK

WERONIKA WÓJCIK

VI

VI

 OSIĄGNIĘCIE

NAZWA KONKURSU

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

 ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 WYRÓŻNIENIE

III PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ  JUSTYNA LASOK
 III

LAUREATKA

OGÓLNOPOLSKI

KONKURS LITERACKI

"LIST DO TATY"

SONIA KORYCIORZ V

I MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ

"ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO"

KRZYSZTOF CHROBOK

DANIEL LIBERA

VI

LAUREACI

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

"JESIENNE DRZEWO"

JULIA BOGDAŁ

WIKTORIA SZCZEPAŃSKA

NATALIA POŁEDNIOK

III

I A

I A

I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS

"ŚWIĄTECZNA SKARPETA"

ALEKSANDRA KORYCIORZ

III

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS

"ŚWIĄTECZNA SKARPETA"

WANESSA BURY

IV

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE

SZKOLNY KONKURS KOLĘD

I PASTORAŁEK

WIKTORIA LASOK

JUSTYNA LASOK

OLIWIA ŁUKASZCZYK

ANTONINA JANOTA

WIOLETA MIKUNDA

III

III

III

I B

III

II MIEJSCE

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS MUZYCZNY

"HEJ KOLĘDA, KOLĘDA..."

WIKTORIA LASOK

JUSTYNA LASOK

III

III

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS INFORMATYCZNY

"BEZPIECZNE ZABAWY I SPORTY ZIMOWE"

JULIA BOGDAŁ

III

LAUREAT

WOJEWÓDZKI KONKURS

PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI

KRZYSZTOF CHROBOK

VI

I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS

RECYTATORSKI "MAŁY OKR"

MICHAŁ KITA

III

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS

RECYTATORSKI "MAŁY OKR"

MATEUSZ TERELAK

II b

II MIEJSCE

ELIMINACJE REGIONALNE

KONKURS RECYTATORSKI "OKR"

MICHAŁ KITA

III

I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

"WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ"

MATEUSZ TERELAK

II b

WYRÓŻNIENIE

XX REGIONALNY KONKURS

RECYTATORSKI W GLIWICACH

MATEUSZ TERELAK

II b

II MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

WIERSZY J. TWARDOWSKIEGO

JULIA KOLASA

VI

I MIEJSCE

III MIEJSCE

PIEKARSKIE DNI MATEMATYKI

KRZYSZTOF CHROBOK

MAGDALENA WIOSKA

VI

V

LAUREATKA

CHORZOWSKI KONKURS RECYTACJI

W GWARZE ŚLĄSKIEJ

JULIA KOLASA

VI

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS TANECZNY "PIEKARY TAŃCZĄ"

ANTONINA JANOTA

NINA GRZEMBA

HANNA BŁAWICKA

MILENA BŁAWICKA

WIKTORIA GOJ

I B

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS LITERACKI TPD

"GWIAZDKI CZAR"

SANDRA KMIETOWICZ

V

I MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ DARTA

JULIA KUBIK

SANDRA KMIETOWICZ

MAŁGORZATA GAWLIK

DAMIAN KOCYBA

RAFAŁ ARMATYS

KSAWERY ŻAK

V

I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY

W JĘZYKU ANGIELSKIM 

"Fun with Maths"

MATEUSZ WILK

V

I MIEJSCE

II MIEJSKI TURNIEJ

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

EDYTA WÓJCIK

DANIEL LIBERA

KRZYSZTOF CHROBOK

VI

I MIEJSCE

V KONKURS GRYFNY GODKI

JULIA KOLASA

VI

WYRÓŻNIENIE

KANGUREK 2016

OLIWIA WIECZOREK

II B

WYRÓŻNIENIE

KANGUR MATEMATYCZNY 2016

OLIWIA HOLECZEK

KRZYSZTOF CHROBOK

IV

VI

II MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

"TEST YOUR ENGLISH"

MARCEL SZWARC

IV

II MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

"TEST YOUR ENGLISH"

BARTOSZ PIWEK

V

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS

"ASY Z III KLASY"

OLIWIA ŁUKASZCZYK

III