DZIAŁANIA

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH

KWIECIEŃ PLECIEŃ

POWRÓT SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

ZDROWY STYL ŻYCIA

MÓJ KOLOROWY OGRÓD

 

Dzielenie się przeżyciami związanymi z okresem świąt, poznanie sposobów kultywowania świąt w naszych domach, przypomnienie przysłów i wierszy związanych z wiosną, uwrażliwianie na piękno przyrody wiosennej, nauka dostosowania ubioru do pogody, uświadomienie dzieciom celowości migracji oraz warunków bytowania naszych skrzydlatych przyjaciół, rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków, wyjaśnienie pojęcia nowalijki, rozmowa na temat wartości odżywczych produktów, wyszukiwanie wierszy na temat zdrowego odżywiania się, prezentacja piramidy zdrowego żywienia, rozpoznawanie wiosennych kwiatów, rozmowa na temat rodzajów prac wykonywanych wiosna w ogrodzie.

Wykonanie wiosennych kwiatów z papieru, malowanie lub wyklejanie jaskółki oraz bociana, motyle – symetria osiowa, praca plastyczna interpretująca powiedzenie „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Moje ulubione owoce” – wycinanie z kolorowego papieru, wykonanie witraży, malowanie kwiatów z wiosennego ogrodu, projektowanie ogrodu marzeń – praca przestrzenna, zmiana wystroju świetlicy.

Słuchanie piosenek o tematyce wiosennej, ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe, zabawy ruchowe (sala zabaw „Radosna Szkoła”), doskonalenie nauki pisania i czytania, pomoc w odrabianiu zadań domowych, praca indywidualna z uczniem.