W dniu 25.02.2015 r. przedszkolacy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dzieci zostały zapoznane z "Łańcuchem Przeżycia", a więc działaniami, które należy podjąć w chwilach zagrożenia życia drugiej osoby. Uczyły się, jak wykonuje się masaż serca i zapamiętywały numer telefonu do Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz tekst zgłoszenia telefonicznego.

 

Dowiedziały się jak pomóc sobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu. Nasze przedszkolaki wiedzą jaki jest numer alarmowy i jak należy się zachować w sytuacjach zagrożenia życia. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.