Wszystkie dzieci przedszkolne wzięły udział w konkursie podsumowującym projekt "Bezpieczne przedszkole - bezpieczny przedszkolak", który przygotowała p. Sabina z grupy "Słoneczka". Dzieci bezbłędnie odpowiadały na pytania konkursowe i dlatego każda grupa otrzymała pamiątkowy Dyplom.