Jak tradycja każe pod koniec marca pożegnaliśmy zimę, a przywitaliśmy wiosnę. Uczestniczyliśmy w spotkaniu przygotowanym przez grupę Misiów i panią Kasię.