„Przedszkole talentów” to kolejny konkurs, do którego przystąpiliśmy w roku szkolnym 2015/2016. Celem konkursu jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów.

Przedszkole powinno uczyć kreatywności najmłodszych poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań. Przedszkole, które przystępuje do konkursu przyjmuje na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu – Studium Prawa Europejskiego. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Przedszkole talentów” i dyplomy honorowe.