Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej, to przełomowy moment w życiu dziecka i jego rodziców. Stanowi on często pierwszą okazję do kontaktu z grupą społeczną. Aby ułatwić dzieciom proces przyszłej adaptacji i już teraz zapoznać z nowym miejscem, jakim jest nasze przedszkole zapraszamy na zajęcia otwarte.

           Chcemy, aby zajęcia te były dla dzieci okazją do zapoznania się z przedszkolem i jednocześnie dostarczyły pozytywnych skojarzeń z nowym miejscem. Aby umożliwiły wspólną zabawę w większej grupie rówieśniczej.

Dyrektor i nauczyciele zapraszają dzieci, wraz z rodzicami

(lub ich opiekunami) na zabawy

i zajęcia do przedszkola w następujące dni:

Data

Godzina

Grupa wiekowa

Zakres tematyczny zajęcia

Prowadząca

10.03

9.00 – 9.30

4 – 5 latki

„Przyszła do nas wiosna”

Agnieszka Spałek

10.03

9.00 – 9.30

3 latki

„Wiosenne zabawy”

Irena Pietrucha

11.03

9.00 – 9.30

4 latki

„Czekając na wiosnę”

Sabina Jagieła

11.03

9.00 – 9.30

5 – 6 latki

„O małym tulipanku”

Katarzyna Szwarc

14.03

9.00 – 9.30

4 - latki

„Wiosna, to już?”

Iwona Wojniłowicz

14.03

9.00 – 9.30

4 – 5 latki

„Wiosenna łąka”

Anna Niedzielska

Prosimy, aby dzieci i opiekunowie przynieśli zmienne obuwie!