Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Piekarach Śląskich potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 1 kwietnia do 27 kwietnia br.
Złożenie ww. oświadczenia dotyczy również rodziców, którzy składali deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tutejszym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017.