W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekarach Śląskich nasze przedszkolaki będą mogły skorzystać na terenie naszej placówki z przesiewowych badań logopedycznych. 
 
        
 
 
Pedagog szkolny p. Dorota Zając zachęca rodziców do konsultacji indywidualnych.