W naszym przedszkolu dbamy o wychowanie dzieci ku wartościom. Kształtujemy w nich tożsamość narodową i kulturową.
Uczymy je umiłowania Ojczyzny. Rozwijamy umiejętności i wiedzę niezbędną w szkole. 
Przygotowując dzieci do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijając w nich zainteresowanie pięknem polskiej
tradycji, kultury i historii grupa "Krasnale" wzięła udział w miejskim konkursie plastycznym pt : Orzeł Biały- godło Polski.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Edytka Garus została LAUREATKĄ.

GRATULUJEMY!!!