W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego, na rok szkolny 2017/2018 informuję, iż zgodnie z art.204, ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzają ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - termin składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, do publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący przedszkole, szkołę. W związku z powyższym po otrzymaniu informacji poinformujemy niezwłocznie Państwa o zasadach i kolejnych etapach rekrutacji.

Z wyrazami szacunku

Teresa Oleszko

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2