Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie

od 27 marca do 10 kwietnia 2017 r. zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli, prosimy rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola o wypełnienie i złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 17 marca do 24 marca 2017 r. w sekretariacie szkoły.

Brak złożenia w/w deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją uczęszczania dziecka do przedszkola. Dokumenty można pobrać <TUTAJ>

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!