20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Jest to również dzień, w którym obchodzimy 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W naszej szkole dzień ten był okazją do podejmowania rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach.