30 stycznia Koło teatralne, w którym uczestniczą uczniowie klasy I a i I b pod kierunkiem p. Iwony Burzyk zaprezentowali przedstawienie na temat zbliżających się ferii. W wesoły sposób pokazali różne formy spędzania wolnego czasu. Następnie wszyscy uczniowie klas I - III uczestniczyli w prelekcji z prezentacją multimedialną na temat: "Bądź bezpieczny w czasie ferii zimowych" przygotowanej i prowadzonej przez p. pedagog Dorotę Zając.