18 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Filia nr 7) uczniowie klas V i VI brali udział w zajęciach z języka angielskiego, które odbyły się z udziałem gości z Włoch i Turcji. Zajęcia przygotowała i poprowadziła pani Ludmiła Klytta. Rozmowy dotyczyły głównie krajów, z których pochodzą młodzi Europejczycy oraz sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież w różnych krajach.

 

Wszyscy uczestnicy zajęć wykonywali różne zadania językowe, rozwiązywali zagadki i quizy. Wspólnie też zaśpiewali piosenkę w języku angielskim. Spotkanie było doskonałą okazją do posługiwania się językiem angielskim w celu porozumienia z obcokrajowcami.