W dniu 3 marca pani Sabina Gendziwełna nauczyciel wychowania fizycznego w ramach realizacji zadań programu  „Aktywna szkoła, aktywny uczeń” rozpoczęła cykl zajęć gimnastycznych dla uczniów klasy II i III. Celem zajęć jest zapoznanie naszych młodszych kolegów i koleżanek z ciekawymi zestawami ćwiczeń poprawiających ich kondycję.

 

Zajęcia są prowadzone w grupach podzielonych na chłopcy i dziewczęta. W klasie II dziewczynki uczestniczyły w ćwiczeniach rozciągających duże grupy mięśni – grzbietu, ud, bioder.  Podczas ćwiczeń uczniowie otrzymują wiadomości teoretyczne dotyczące wpływu danego ćwiczenia na ich rozwój fizyczny i motoryczny. Dla chłopców zostały przygotowane ćwiczenia bardziej dynamiczne, poznali podstawowe elementy techniki biegu, nazewnictwo oraz ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową. W przeprowadzanie zajęć zaangażowano również uczennice klasy VI, które pod kierunkiem nauczyciela udzielały uczniom dodatkowego wsparcia i zwracały uwagę na dokładność i bezpieczeństwo.