27, 30 i 31 marca 2015 r. to dni wolne od zajęć edukacyjnych. W tym czasie dzieci uczestniczą w rekolekcjach parafialnych (o godz. 10.00 w kościele). Następnie wracają do domu. Świetlica pełni dyżur dla dzieci wymagających opieki, które prosimy zgłaszać u kierownika świetlicy osobiście lub telefonicznie do 25.03.2015 r. (tel. 322879906).