Harmonogram dyżurów pełnionych w szkołach

w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych

Okres Świąt Wielkanocnych

W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w dniach 2, 3 i 7 kwietnia 2015r. w godz. od 7.00 do 15.00

w każdej dzielnicy Piekar Śląskich pełnione będą dyżury w szkołach.

Poniżej wykaz szkół, do których można zgłosić ucznia,

który będzie korzystał z zajęć opiekuńczo - wychowawczych.

lp

szkoła

adres

telefon

1

Miejska Szkoła Podstawowa  nr 1

ul. Szpitalna 9

32 287 16 76

2

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Ks. kpt. G. Waculika 10

32 287 18 26

3

Miejska Szkoła Podstawowa nr 12

ul. Związkowa 14

32 287 99 67

4

Miejska Szkoła Podstawowa nr 14

ul. Bpa H. Bednorza 29/31

32 287 95 42

5

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

ul. Tarnogórska 40

32 287 54 76

6

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Rycerska 15 a

32 287 99 06