1 kwietnia 2015 r. to dzień ogólnopolskiego sprawdzianu dla klas VI. Pozostali uczniowie mają ten dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Świetlica pełni dyżur dla dzieci wymagających opieki.