16 kwietnia na terenie naszej szkoły odbyło się szkolenie dla uczniów przeprowadzone przez Oddział Powiatowy WOPR na temat bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi oraz propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.