22 kwietnia to Dzień Ziemi. W tym roku uczniowie naszej szkoły uczcili go biorąc udział w akcji "Sprzątanie Świata". Najbliższe otoczenie szkoły sprzątali uczniowie klasy Ia, Ib, III oraz VI wraz z wychowawcami. Koordynatorem akcji była pani Izabela Janda.

Tegoroczna akcja przebiega pod hasłem "Wyprawa - poprawa". W ramach tej kampanii organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w miejscu zamieszkania.

 

Należy pamiętać, że poza obowiązkami mamy również prawa - między innymi do rozwiązywania problemów dzikich wysypisk śmieci. Dlatego:

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ!

Wsiądź na rower, wyrusz pieszo albo zaciągnij się na żaglówkę, zaproś krewnych i znajomych ;) i wyrusz z Fundacją Nasza Ziemia na Wyprawę-poprawę!

Rozejrzyj się dookoła i sprawdź:

· czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zanotuj gdzie, rodzaj odpadów i orientacyjnie określ ilość odpadów

· czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie i jakiego rodzaju

· czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie

· czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotuj gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik i metal)

i zgłoś do gminy – nr telefonów do osób, które w gminach są odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku znajdziesz już wkrótce na stronie www.naszaziemia.pl