W dniach 28 - 29 maja uczniowie klasy IV i V wzięli udział w warsztatach ekologicznych w Chełmie Śląskim - Kopciowicach, zorganizowanych przez Fundację na Rzecz Edukacji Ekologicznej "EKOLOGIA". W ramach warsztatów uczniowie m. in. odbyli zajęcia terenowe nad zbiornikiem Goczałkowice oraz na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, zwiedzili tereny hałd w okolicy Bierunia a także uczestniczyli w różnorodnych zajęciach na terenie samego ośrodka. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Izabela Nowak - Mączko, p. J. Wójcik oraz p. Izabela Janda.