W związku z uroczystością, która odbędzie się 14 października 2014 r. z okazji Święta Edukacji Narodowej o godz. 9.30 prosimy, aby uczniowie przyszli do szkoły tego dnia w stroju galowym na godzinę ustaloną z wychowawcą. Dzień ten jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych, rodziców uczniów, którzy wymagają opieki po uroczystości, prosimy o kontakt z kierownikiem świetlicy (nr tel. 32 287-99-06).