W dniach 11 - 12 czerwca uczniowie klas V, i VII pod opieką p. I. Nowak - Mączko, p. I. Burzyk, p. B. Liwowskiej i p. I. Janda wzięli udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Fundację "Ekologia" w Chełmie Śląskim - Kopciowicach. W czasie wycieczki był czas na naukę, wypoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Dodatkowo uczestnicy warsztatów zwiedzili zabytkowy zamkowy park i rynek w Pszczynie.