21 stycznia 2016 r. o godz. 9.00 odbył się Miejski Konkurs Muzyczny „Hej kolęda, kolęda...” dla klas I-III piekarskich szkół podstawowych. Konkurs rozpoczął się występem zespołu wokalnego  „Jagódki”. W konkursie brało udział 15 dzieci z klas I-II-III z piekarskich szkół podstawowych. Komisja konkursowa w składzie: Anna Goj, Barbara Szymczakr, Karol Chmiel - wyłoniła pięciu laureatów i nagrodziła ich dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2.

 

Główna część konkursu przebiegała w miłym, świątecznym nastroju. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem pod kierunkiem swych wychowawczyń i opiekunów przygotowały się do występu. Uroku występom dodały przygotowane piękne stroje o tematyce Bożonarodzeniowej. Na zakończenie konkursu wszystkie dzieci wspólnie  z zespołem wokalnym „Jagódki” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2  zaśpiewały ulubione kolędy a uczennice klasy I b zatańczyły świąteczny taniec.

Laureaci:

I miejsce:

NADIA ŁUKASZCZYK – ZS-P nr 1 - KL.III

 

II miejsce:

WIKTORIA LASOK – ZS-P nr 2 - KL. III

 

III miejsce:

ZUZANNA ZAJAS – MSP 13  -  KL.II

 

Wyróżnienie:

JUSTYNA LASOK  - ZS-P nr 2 -  KL. III

JAN NIEWIADOMSKI – MSP 1 -   KL. II

 

ORGANIZATORZY:

 

mgr Barbara Liwowska

mgr Helena Przybylska

mgr  Joanna Wójcik-Słaboń

       mgr  Jolanta Lubojańska-Kopydłowska

mgr Grażyna Wróbel