Pedagog szkolny pani Dorota Zając wzięła udział w ogólnopolskim projekcie "Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu" realizowanym przez Fundację Odkrywców Innowacji oraz Fundację Drabina Rozwoju na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Celem realizacji projektu jest podniesienie za pomocą działań edukacyjnych świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Pedagog w roli Trenera Bezpiecznego Internetu przeprowadziła szkolenia dla nauczycieli oraz wszystkich uczniów klas I - VI. Młodsi uczniowie poznali "Przygody Plika i Foldera" oraz "Owce w Sieci". Starsi uczniowie zobaczyli film edukacyjny "Nie daj się".