29 stycznia 2016 r. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w prelekcji na temat: "Bezpieczeństwo w czasie ferii". Spotkanie prowadziła p. Anna Mazurkiewicz z Miejskiej Komendy Policji w Piekarach Śląskich oraz p. Wojciech Krawczyk ratownik WOPR w Piekarach Śląskich.

1 lutego 2016 r. uczniowie klas I - III wzięli udział w spotkaniu na temat: "Niebezpieczny lód - bezpieczne lodowiska" z p. Arkadiuszem Baranowskim - instruktorem ratownictwa wodnego WOPR Będzin. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwem zamarzniętych zbiorników wodnych oraz pokaz i nauka technik samoratowania i niesienia pomocy osobom, które uległy wypadkowi na skutek załamania się lodu.

Serdecznie dziękujemy za spotkania.