W dniu 5 kwietnia odbędzie się Sprawdzian Szóstoklasisty.To dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów. Opieka świetlicowa jest przeznaczona jedynie dla uczniów rodziców pracujących, którzy zgłaszają taką potrzebę kierownikowi świetlicy do dnia 31.03.2016 r. Chcemy zapewnić uczniom klasy VI jak najlepsze warunki do pracy. 

Wszyscy życzymy im POWODZENIA :)