Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym "Klasa ze snów" jury doceniło naszą pracę i przyznało nam 1 MIEJSCE, pomimo tego, że w komentarzach byliśmy tuż za podium. Dzięki temu wygraliśmy super sprzęt multimedialny dla naszej szkoły.

Bardzo chcielibyśmy podziękować Pani Dyrektor, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły i przedszkola, uczniom i ich rodzicom, szkołom, instytucjom i wszystkim ludziom za zaangażowanie w rozpowszechnianiu informacji o głosowaniu na nasz film. Szczególnie dziękujemy Panu Danielowi Sekuła - przedstawicielowi firmy Ergotop, który zachęcił nas do udziału w konkursie, Panu Posłowi Jerzemu Polaczkowi, Panu Prezydentowi Krzysztofowi Turzańskiemu.

BARDZO SIĘ CIESZYMY I SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!