Dnia 14 kwietnia uczniowie klasy III wzięli udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty. To coroczna akcja Operonu i Gazety Wyborczej, mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Dostarcza on szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. 

 Wyniki tego sprawdzianu mogą również pomóc w analizie postępu w nauce poszczególnych uczniów. 

 

09:00 - Rozpoczęcie sprawdzianu - film z Bratkiem

09:15 - Język polski (czas trwania 45 minut)

10:00 - 10:15 przerwa

10:15 - Matematyka (czas trwania 45 minut)

11:00 - Zaproszenie dzieci do wysłuchania Bajki Bratka oraz pogadanka.