19 kwietnia uczniowie klasy VI uczestniczyli w spotkaniu z Policjantami z Miejskiej Komendy Policji w Piekarach Śląskich. P. Aleksandra Zydyk i p. Marcin Oleszek przeprowadzili pogadankę z uczniami na temat przestrzegania prawa i konsekwencji jego łamania. Poinformowali o sytuacjach niebezpiecznych, z którymi mogą spotkać się będąc w gimnazjum.