Po „5 dniach z matematyką” przyszła pora na „5 dni z przyrodą” od 18 do 22 kwietnia w ramach „Festiwalu Nauki”. Klasy I rozpoczęły wykonanie „Szczęśliwego drzewa”, które „wyrośnie” 25 maja, podczas podsumowania tegorocznego festiwalu.

Klasa II a oraz III z wychowawczyniami wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Dodatkowo klasa III uczestniczyła w lekcji przyrody w terenie. W ramach akcji „Poznajemy ciekawe miejsca Dąbrówki Wielkiej” odbyła spacer na pobliskie „Szkały”. Uczniowie pod kierunkiem p. Izabeli Jandy nauczyli się orientować w terenie, zapoznali się z topografią naszej dzielnicy oraz obserwowali wychodnię skał wapiennych.

Uczniowie klas IV – VI mogli natomiast zaprezentować swoje zdolności fotograficzne, wykonując zdjęcie ciekawych miejsc naszej miejscowości– konkurs „Piękna nasza Dąbrówka cała”. Mogli się również wykazać wiedzą teoretyczną na temat Dąbrówki Wielkiej, biorąc udział w konkursie „Dziś pytanie – jutro odpowiedź” (rozwiązanie tych konkursów odbędzie się 25 maja, na apelu podsumowującym).

Dodatkowo w klasach II p. Izabela Janda przeprowadziła zajęcia „Stop wypalaniu traw” w ramach akcji krajowej a w klasach starszych zajęcia „Palący problem – niska emisja”, połączone z zadaniami dotyczącymi segregowania śmieci.