W dniach od 20 do 31 maja odbyła się trzecia, ostatnia część tegorocznego „Festiwalu Nauki”, przygotowanego przez p. Izabelę Nowak – Mączko i p. Izabelę Janda a przebiegającego pod hasłem: „Matematyka w przyrodzie i przyroda w matematyce” (część pierwsza to „5 dni z matematyką”, część druga „5 dni z przyrodą”).

W piątek miała miejsce pogadanka na temat chomika europejskiego przeprowadzona przez p.  Łukasza Kobę (Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodnicze). Uczniowie poznali zwyczaje tego żyjącego na dąbrowskich polach gryzonia oraz obejrzeli jego przepiękne zdjęcia autorstwa p. Koby. Dodatkowo klasy III, IV i VI uczestniczyły w warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez „Niezależną Grupę Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY” z Katowic.

Od poniedziałku do środy klasy I – III w ramach cyklu „Poznajemy najbliższą okolicę szkoły” wzięły udział w zajęciach terenowych poprowadzonych przez p. Izabelę Janda oraz uczennice klasy V. Uczniowie klas I uczyli się rozpoznawać drzewa rosnące wokół szkoły a uczniowie klas II i III podziwiali krajobraz Dąbrówki Wielkiej oraz tzw. „Szkały”.

We wtorek w warsztatach laboratoryjnych uczestniczyli uczniowie klasy V, a uczniowie klas I – II obejrzeli pokazy doświadczeń pt. „Żywiołowe reakcje chemiczne”.

W ramach festiwalu uczniowie klas I – II wzięli również udział w kampanii edukacyjnej, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach, „Stop wypalaniu traw”. Natomiast uczniowie klasy VI uczestniczyli w pokazach doświadczeń w Miejskim Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich.

Podsumowanie wszystkich działań „Festiwalu Nauki” miało miejsce w środę 31 maja. Uczniowie, którzy szczególnie zaangażowali się w poszczególne zadania matematyczne i przyrodnicze zostali nagrodzeni.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć nadesłanych na konkurs fotograficzny „Piękna nasza Dąbrówka cała”.