"Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce.

Za dar najpiękniejszy - za SERCE".

                               

W podziękowaniu, za trudną prace i wskazanie właściwej drogi

życzymy Dyrekcji, wszystkim nauczycielom,

pracownikom szkoły i przedszkola

dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych

jak również uśmiechu każdego dnia...