"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem."

                                                    Kornel Makuszyński

Dnia 28 września 2016r. w naszej szkole,  odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki szkolnej uczniów klas II. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

W naszej szkole pasowanie uczniów na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Zazwyczaj uroczystość ta odbywa się w II roku nauki, kiedy uczniowie znają już prawie cały alfabet i potrafią troszkę czytać. Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Uczniowie klasy drugiej zostali zapoznani z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Specjalnie na tę okazję została przygotowana część artystyczna, podczas której przekazano dzieciom wiedzę  o książce i bibliotece. W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy VI: Małgosia Gawlik – królowa, Natalia Goj – Czerwony Kapturek, Jakub Woźniok, Sandra Kmietowicz, Julia Szołtysik – krasnale,  Julia Kubik. Uczniowie klas II odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, którego dokonała Królowa Książka.

Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, który będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu. Uroczystość przygotowały: p.A.Tomaszewska i p.G.Wróbel.

List do rodziców

"Bez względu na to, ile masz zajęć drogi rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji, komputera i Internetu”.

Szanowni Państwo!

Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek.

Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. Postarajmy się, aby tak było nadal. Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania dla dzieci.

10 powodów dla których warto

czytać dziecku książki

1.    Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami, a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje poczucie bezpieczeństwa.

2.    Książki rozwijają wyobraźnię dziecka.

3.    Słuchanie czytanych książek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki i czytania.

4.    Książki wychowują.

5.    Książki wyrabiają wrażliwość. Niejedna książka poruszy nasze serca.

6.    Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas.

7.    Książki rozwijają pasje u dzieci.

8.    Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku.

9.    Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.

10.  Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem.