"Jakże nie pisać wierszy,

jakże nie płonąć w podzięce. 

Za dar najpiękniejszy -

za SERCE".

                               

 

W podziękowaniu, za trudną prace i wskazanie właściwej drogi

życzymy Dyrekcji, wszystkim nauczycielom,

pracownikom szkoły i przedszkola

dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych

jak również uśmiechu każdego dnia...