1 lutego 2017 r. o godz. 9.00 odbył się Miejski Konkurs Muzyczny „Hej kolęda, kolęda...” dla klas I-III piekarskich szkół podstawowych. Konkurs rozpoczął się przywitaniem gości przez Panią Dyrektor Teresę Oleszko oraz występem solistki z klasy IV Justyny Lasok. W konkursie brało udział 12 dzieci z klas I-II-III z piekarskich szkół podstawowych. Komisja konkursowa w składzie: Joanna Maselik, Katarzyna Namysło, Wiktor Trojanowski - wyłoniła pięciu laureatów i nagrodziła ich dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2. 

 

Główna część konkursu przebiegała w miłym, świątecznym nastroju. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem pod kierunkiem swych wychowawczyń i opiekunów przygotowały się do występu. Uroku występom dodały przygotowane piękne stroje o tematyce Bożonarodzeniowej. Na zakończenie konkursu wystąpiły dwie solistki z klasy IV Oliwia Łukaszczyk oraz Wiktoria Lasok.

Laureaci:

I miejsce:

JAN NIEWIADOMSKI – MSP nr 1

II miejsce:

NINA GRZEMBA – ZS-P nr 2

III miejsce:

PATRYCJA SKÓRKA – ZS-P nr 1

 

Wyróżnienie:

AGNIESZKA PUDLIK – MSP nr 12

ADA ZAJĄC – ZS-P nr 1

 

 

ORGANIZATORZY:

p. Grażyna Wróbel

p. Barbara Liwowska

 p. Iwona Burzyk

       p. Jolanta Lubojańska-Kopydłowska