Stypendium Szkolne 2018/2019

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas I - VIII, w przypadku których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto.

Wnioski są do pobrania u pedagoga szkolnego (s. 39 piętro II). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca (tj. sierpień) oraz innych dochodach.

Termin składania kompletnych wniosków

mija z dniem 15 września 2018 r.