Lista kandydatów przyjętych do klasy I 2020/2021

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I 2020/2021

 

 

Informujemy, że w dniach od 9 marca - 23 marca 2020 r.

odbywać się będzie rekrutacja uczniów do klasy I.

Rodzice składają wnioski o przyjęcie do szkoły publicznej -

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego
               oraz postępowania uzupełniającego
             na rok szkolny 2020/2021
          dla klas pierwszych szkół podstawowych.

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

 Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły podstawowej.

 

 

 9 marca –

23 marca

 

15 czerwca –

22 czerwca

 

2.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

 

24 marca –

17 kwietnia

23 czerwca –

30 czerwca

 

3.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

20 kwietnia

1 lipca

 

 4.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

 

24 kwietnia –

30 kwietnia

2 lipca –

8 lipca

 

5.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.

 

5 maja

10 lipca