ZAJĘCIA  ARTYSTYCZNE / ROZWIJAJĄCE

 

NAZWA KOŁA/ZAJĘĆ

 

NAUCZYCIEL

PROWADZĄCY

 

UCZESTNICY –

dla kogo adresowane?

 

KIEDY?

Dzień

 

 

GODZINA

 

GDZIE?

KOŁO LITERACKIE

G. Wróbel

Klasy I

PONIEDZIAŁEK

12.30 – 13.15

S. 45

„MAŁY ARTYSTA”

A. Szydło

Klasy I

PONIEDZIAŁEK

11.45 – 12.30

S. 47

ZESPÓŁ WOKALNY „JAGÓDKI”

 

Jolanta Lubojańska - Kopydłowska

Klasy  I - III

WTOREK

 

11.45 – 12.30

S.24

KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI

 

B. Liwowska

I. Burzyk

Klasy II

Zgodnie z harmonogr. rocznym

 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

I. Nowak - Mączko

Klasa III

ŚRODA

12.45 – 13.30

S. 36

KOŁO BIBLIJNE

J. Wójcik

Klasy III - VI

PONIEDZIAŁEK

13.30 – 14.15

S. 42

 

KOŁO REGIONALNE

 

J. Lubojańska – Kopydłowska,

Joanna Wójcik

Klasy III - VI

Zgodnie z harmonogr.

uroczystości

7.15 – 8.00

 

S. 24

„KLUB MŁODYCH ARTYSTÓW”

Koło plastyczne

K. Działach

Klasy IV - VI

WTOREK

(co dwa tygodnie)

14.05 – 15.35

 

S. 38

KOŁO TECHNICZNE

K. Działach

Klasy IV - VI

PIĄTEK

12.45 – 13.30

S. 38

KOŁO TEATRALNE

„ZŁOTA MASECZKA”

B. Krawczyk

Klasa VI

Zgodnie z harmonogr.

uroczystości

 

S. 34

KLUB BIBLIOTECZNEGO MOLA

 

H. Przybylska

Klasa III

Klasa V

CZWARTEK          ŚRODA                

12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

Biblioteka

KOŁO POLONISTYCZNO - HISTORYCZNE

A. Tomaszewska

 

Klasy IV -VI

CZWARTEK

 

14.30 – 15.15

S. 42

ZAJĘCIA REKREACYJNO - SPORTOWE

S. Gendziwełna

Klasa VI

Klasa V dziewczyny

PONIEDZIAŁEK PIĄTEK 

14.15 – 15.00

7.15 – 8.00

Sala

gimnasty.

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

S. Gendziwełna

Klasa V i VI

PONIEDZIAŁEK 

8.00 - 8.45

Sala

gimnasty.

E - TWINNING

 

D. Zając

Klasy IV - VI

WTOREK

 

12.45 – 14.15

S. 36

„Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT”

KOŁO PRZYRODNICZE

I. Janda

Klasy IV - VI

PONIEDZIAŁEK

 

13.40 – 14.25

S. 32

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

O. Drewniak

Klasa VI

ŚRODA 

13.40 - 14.25

S. 40

KOŁO TEATRALNE

I. Burzyk

klasa II b

ŚRODA

12.45 - 13.30

S. 21

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZE

 

NAZWA KOŁA/ZAJĘĆ

 

 

NAUCZYCIEL

PROWADZĄCY

 

UCZESTNICY –

do kogo adresowane?

 

KIEDY?

 

GODZINA

 

GDZIE?

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE (PLASTYCZNE)

S. Mirzejewska

Klasa I

wtorek

 

12.45 - 13.15

S. 23

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

A. Szydło

Klasa I

środa

 

12.45 – 13.30

S. 46

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – WYRÓWNAWCZE

(Dzieci

z zaburzeniami mowy)

A. Szydło

Klasy I

A, B, C

poniedziałek 

 

wtorek

środa

 

piątek 

12.45 – 13.45

11.45 – 13.45

11.45 – 12.45

11.45 – 12.45

S. 46

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZE

G. Wróbel

Klasa I

wtorek

 

12.30 – 13.15

S. 45

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

J. Wójcik

Klasy II - III

poniedziałek

wtorek

12.30 – 13.30

11.30 – 12.30

S. 42

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE DLA DZIECI
Z ZABURZENIAMI  MOWY

 

J. Lubojańska - Kopydłowska

Klasy II - VI

wtorek

klasa V

 

klasa VI

 

środa

klasa III

 

czwartek

klasa  IIa 

 

klasa  IIb

 

12.30 – 13.30

13.30 – 14.30

 

7.45 - 8.45

 

12.30 – 13.30

13.30 – 14.30

S. 24

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

D. Zając

Klasy IV – V

Klasa VI

poniedziałek

 

czwartek 

13.30 – 14.30

13.30 – 14.30

S. 38

S. 38

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

I. Janda

Klasa VI

poniedziałek

14.30 – 15.15

S. 32

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

O. Drewniak

Klasy IV i V

poniedziałek

13.40 - 14.25

S. 40

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE
Z JĘZYKA POLSKIEGO

D. Zając

Klasa IV

czwartek

8.00 -

8.45

S. 38

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE
Z MATEMATYKI

I. Nowak - Mączko

Klasa V

Klasa IV

poniedziałek

12.45 - 13.30

13.40 – 14.25

S. 6

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE
Z MATEMATYKI

I. Nowak - Mączko

Klasa VI

wtorek

13.40 - 14.25

S. 6

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE
Z MATEMATYKI

I. Nowak - Mączko

Klasa VI

wtorek

12.45 - 13.30

S.6