DZIAŁANIA

DOBRE WYCHOWANIE

KSIĄŻKA NASZYM PRZYJACIELEM, NASZE ULUBIONE BAJKI

DZIEŃ MATKI

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA, DZIEŃ SPORTU

PLANUJEMY PODRÓŻE , POZNAJEMY KULTURĘ W INNYCH KRAJACH

BEZPIECZNE WAKACJE, DOBRE RADY NA WAKACJE

 

 Kształtowanie nawyków grzecznościowych – budzenie szacunku do ludzi starszych, czytanie i analizowanie fragmentów książki „ABC dobrego wychowania”, wykonanie plakatów dotyczących właściwego zachowania się np. przy stole.

 Rozmowa na temat roli książki, jako źródła wiedzy, wdrażanie do szanowania książek, wykonanie zakładki do książki, przygotowywanie ilustracji do książki z ulubionym bohaterem, słuchanie muzyki podczas wykonywania prac plastycznych.

  Wspólne czytanie bajek, kształtowanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych, zachęcanie do czytania i wypożyczania książek z biblioteki, próby samodzielnego pisania bajek i ich ilustrowania.

  Zwrócenie uwagi na rolę mamy w rodzinie, wdrażanie dzieci do pomocy rodzicom, rozmowa na temat „Jaka jest moja mama?”, próby ułożenia wiersza dla mamy, wykonanie upominku dla mamy (np. portret, ramka na fotografię).

  Zapoznanie z prawami dziecka (Karta Praw Dziecka), zachęcanie do koleżeństwa i wzajemnej pomocy podczas zabaw, rozmowa na temat zwyczajów dzieci z innych stron świata – podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej, prace plastyczne dotyczące ulubionych zabawek.

  Rozmowa na temat warunków życia i zabawy dzieci w innych krajach, przykłady pomocy kolegom z innego kraju, obejrzenie „Księgi krajów i kontynentów”, wykonanie pomocy potrzebnych do zabaw dzieci w innych krajach.

  Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji – jak się zachowujemy, jak przygotowujemy się do wędrówek i wycieczek, jakich miejsc unikamy, co ze sobą zabieramy, na czym polega pierwsza pomoc. Przypomnienie informacji na temat „jak zachowujemy się na drodze?”. Samodzielne prace plastyczne na temat wakacji, lata – technika dowolna.

  Gry i zabawy ruchowe, zabawy na sali „Radosna Szkoła”, gry edukacyjne, konstrukcje z klocków, pomoc w odrabianiu zadań domowych – wdrażanie do koncentracji uwagi przy wykonywaniu zadania, głośne czytanie wybranych tekstów.