Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty zamieszczonymi na stronie

 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

FILMY INFORMACYJNE O EGZAMINACH ÓSMOKLASISTY - ZOBACZ

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. 15.04.2019 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. 16.04.2019 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. 17.04.2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego - ( w naszej szkole z j. angielskiego), który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Higienistka szkolna - Jolanta Janus

 

GABINET PROFILAKTYKI

 Poniedziałek   9.00 - 13.00

   Wtorek        9.00 - 13.00

  Czwartek       8.00 - 13.00

 

SZCZEPIENIE PRZECIW MENINGOKOKOM

LEKKI TORNISTER

Harmonogram rekrutacji

Zgłoszenie do klasy I

Karta zgłoszenia na świetlicę

 

 

 

TEMATYKA GRUDNIA

ŚWIĘTO GÓRNICZE BARBÓRKA

MIKOŁAJKI

UCZYMY SIĘ POMAGAĆ INNYM

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat ciężkiej pracy górników, poznanie historii powstania węgla, uświadomienie dzieciom znaczenia surowców naturalnych, przybliżenie sylwetki św. Barbary – patronki górników, zabawy ruchowe na sali zabaw „Radosna Szkoła”, doskonalenie nauki czytania, pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Powtórzenie wiadomości dotyczących sylwetki św. Mikołaja i jego działalności, zachęcanie dzieci do pomagania osobom starszym z najbliższego otoczenia, przybliżenie akcji „Świąteczna paczka”, wdrażanie do pomagania rodzicom i dziadkom w okresie przygotowań przedświątecznych, prace plastyczne dotyczące Mikołaja – technika dowolna, słuchanie nagrań z płyt oraz nauka piosenek o tematyce świątecznej.

ANIOŁY I ANIOŁKI – DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

Czytanie wierszy i opowiadań o przyjaźni i miłości, rozmowy na temat tradycji Świat Bożego Narodzenia w naszych domach, wyrabianie w dzieciach umiejętności dzielenie się z innymi i niesienia pomocy potrzebującym, wykonanie prac plastycznych o tematyce świątecznej, wspólne dekorowanie świetlicy i choinki, wykonanie świątecznej gazetki, słuchanie piosenek o tematyce świątecznej, wspólne kolędowanie, rozwijanie umiejętności skupienia uwagi, pomoc w odrabianiu zadań domowych, doskonalenie motoryki małej.

 

 ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 I MIEJSCE

KAT. SOLISTA

 PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ  EDYTA BĄK  VI

 I MIEJSCE

KAT. ZESPÓŁ

 PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

 WERONIKA NAMYSŁO

WERONIKA WÓJCIK

 VI
 I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY

"MATHS AND SCIENCE ARE OK"

WIKTORIA KOŁODZIEJ  VI
III MIEJSCE

MIEJSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

JAKUB PAINTA

MACIEJ SKOWRON

ROBERT KOCYBA

ARTUR SZOŁTYSIK

MATEUSZ PACHCIŃSKI

BARTOSZ WIECZOREK

KONRAD FRANKI

JAKUB WOŹNIOK

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

II MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚLĄSKICH

W TENISIE STOŁOWYM

MATEUSZ MIARKA

VI

I MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚLĄSKICH

W TENISIE STOŁOWYM - ZESPOŁOWO

MATEUSZ MIARKA

MACIEJ SKOWRON

BARTOSZ WIECZOREK

VI

II MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚLĄSKICH

W TENISIE STOŁOWYM - ZESPOŁOWO

SANDRA KOCOT

WIKTORIA KOŁODZIEJ

WERONIKA NAMYSŁO

VI

II MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

WERONIKA WÓJCIK

VI

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

"KARTKA RĘCZNIE ROBIONA"

SANDRA KMIETOWICZ

IV

II MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

"OZDOBA CHOINKOWA"

WIKTORIA TERMIN

VI

LAUREATKA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

WIKTORIA TERMIN

VI

I MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS KOLĘD

I PASTORAŁEK

EMILIA JANDA

III

II MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS KOLĘD

I PASTORAŁEK

JUSTYNA LASOK

II

III MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS KOLĘD

I PASTORAŁEK

OLIWIA ŁUKASZCZYK

II

WYRÓŻNIENIE

SZKOLNY KONKURS KOLĘD

I PASTORAŁEK

OLIWIA WIECZOREK

JULIA BOGDAŁ

 

I B

II

II MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS MUZYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS I - III

"HEJ KOLĘDA, KOLĘDA..."

EMILIA JANDA

III

VII MIEJSCE

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "OLIMPUS"

RAFAŁ ARMATYS

WIKTORIA KOŁODZIEJ

IV

VI

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "BIG BEN"

KAROL ADAMIEC

VI

II MIEJSCE

REJONOWE ZAWODY

W TENISIE STOŁOWYM

W BYTOMIU

MATEUSZ MIARKA

MACIEJ SKOWRON

BARTOSZ WIECZOREK

VI

I MIEJSCE

MIEJSKIE ELIMINACJE

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO "MAŁY OKR"

MICHAŁ KITA

II

II MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY

KONKURS WIEDZY

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "SPELLING QUIZ"

WIKTORIA KOŁODZIEJ   VI
 I MIEJSCE

 I ETAP REGIONALNEGO

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

"ŻYJMY ZDROWO"

MICHAŁ KITA II
III MIEJSCE

IX REGIONALNY KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ  "Gryfno Ślonsko Godka"

WERONIKA NAMYSŁO VI
WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY

DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

SANDRA KMIETOWICZ

ELŻBIETA TOMALKA

EDYTA WÓJCIK

EDYTA BĄK

SANDRA KOCOT

WERONIKA NAMYSŁO

WIKTORIA TERMIN

WERONIKA WÓJCIK

IV

 

 

V

 

 

 

VI

III MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚL.

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

SANDRA KOCOT

WIKTORIA TERMIN

WERONIKA WÓJCIK

WERONIKA NAMYSŁO

EDYTA BĄK

ZUZANNA KRZEMIEŃ

PATRYCJA KOSTRZEWA

WIKTORIA KOŁODZIEJ

JULIA KOLASA

MARLENA STANIK

ELŻBIETA TOMALKA

VI

 

 

 

 

 

 

 

V

IV MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚL.

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

MACIEJ SKOWRON

JAKUB PAINTA

BARTOSZ WIECZOREK

JAKUB KRZYKOWSKI

ROBERT KOCYBA

MATEUSZ MIARKA

MATEUSZ PACHCIŃSKI

DOMINIK STRZELCZYK

ARTUR SZOŁTYSIK

KSAWERY ŻAK

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

II MIEJSCE

 

WYRÓŻNIENIE

IV KONKURS GRYFNY GODKI

WERONIKA NAMYSŁO

MARTYNA ŚMIEJKOWSKA

VI

 

IV

I MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ DARTA

SANDRA KOCOT

KONRAD FRANKI

MARLENA STANIK

ADAM JAROSZ

JAKUB WOŹNIOK

VI

VI

V

V

IV

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KL. IV - VI

WIKTORIA KOŁODZIEJ

MATEUSZ WILK

RAFAŁ ARMATYS

VI

IV

IV

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE (ex aequo)

SZKOLNY KONKURS

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL.

I - III

OLIWIA ŁUKASZCZYK

JULIA TRZONSKI

OLIWIA WIECZOREK

BARTOSZ MROCZKA

II

I a

I b

II

I MIEJSCE

II MIEJSCE

V MIEJSKI KONKURS

PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

"I CAN SING!"

EDYTA BĄK

WERONIKA WÓJCIK

VI

VI

 OSIĄGNIĘCIE

NAZWA KONKURSU

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

 ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 WYRÓŻNIENIE

III PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ  JUSTYNA LASOK
 III

LAUREATKA

OGÓLNOPOLSKI

KONKURS LITERACKI

"LIST DO TATY"

SONIA KORYCIORZ V

I MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ

"ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO"

KRZYSZTOF CHROBOK

DANIEL LIBERA

VI

LAUREACI

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

"JESIENNE DRZEWO"

JULIA BOGDAŁ

WIKTORIA SZCZEPAŃSKA

NATALIA POŁEDNIOK

III

I A

I A

I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS

"ŚWIĄTECZNA SKARPETA"

ALEKSANDRA KORYCIORZ

III

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS

"ŚWIĄTECZNA SKARPETA"

WANESSA BURY

IV

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE

SZKOLNY KONKURS KOLĘD

I PASTORAŁEK

WIKTORIA LASOK

JUSTYNA LASOK

OLIWIA ŁUKASZCZYK

ANTONINA JANOTA

WIOLETA MIKUNDA

III

III

III

I B

III

II MIEJSCE

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS MUZYCZNY

"HEJ KOLĘDA, KOLĘDA..."

WIKTORIA LASOK

JUSTYNA LASOK

III

III

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS INFORMATYCZNY

"BEZPIECZNE ZABAWY I SPORTY ZIMOWE"

JULIA BOGDAŁ

III

LAUREAT

WOJEWÓDZKI KONKURS

PRZEDMIOTOWY Z MATEMATYKI

KRZYSZTOF CHROBOK

VI

I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS

RECYTATORSKI "MAŁY OKR"

MICHAŁ KITA

III

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS

RECYTATORSKI "MAŁY OKR"

MATEUSZ TERELAK

II b

II MIEJSCE

ELIMINACJE REGIONALNE

KONKURS RECYTATORSKI "OKR"

MICHAŁ KITA

III

I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

"WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ"

MATEUSZ TERELAK

II b

WYRÓŻNIENIE

XX REGIONALNY KONKURS

RECYTATORSKI W GLIWICACH

MATEUSZ TERELAK

II b

II MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

WIERSZY J. TWARDOWSKIEGO

JULIA KOLASA

VI

I MIEJSCE

III MIEJSCE

PIEKARSKIE DNI MATEMATYKI

KRZYSZTOF CHROBOK

MAGDALENA WIOSKA

VI

V

LAUREATKA

CHORZOWSKI KONKURS RECYTACJI

W GWARZE ŚLĄSKIEJ

JULIA KOLASA

VI

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS TANECZNY "PIEKARY TAŃCZĄ"

ANTONINA JANOTA

NINA GRZEMBA

HANNA BŁAWICKA

MILENA BŁAWICKA

WIKTORIA GOJ

I B

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS LITERACKI TPD

"GWIAZDKI CZAR"

SANDRA KMIETOWICZ

V

I MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ DARTA

JULIA KUBIK

SANDRA KMIETOWICZ

MAŁGORZATA GAWLIK

DAMIAN KOCYBA

RAFAŁ ARMATYS

KSAWERY ŻAK

V

I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY

W JĘZYKU ANGIELSKIM 

"Fun with Maths"

MATEUSZ WILK

V

I MIEJSCE

II MIEJSKI TURNIEJ

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

EDYTA WÓJCIK

DANIEL LIBERA

KRZYSZTOF CHROBOK

VI

I MIEJSCE

V KONKURS GRYFNY GODKI

JULIA KOLASA

VI

WYRÓŻNIENIE

KANGUREK 2016

OLIWIA WIECZOREK

II B

WYRÓŻNIENIE

KANGUR MATEMATYCZNY 2016

OLIWIA HOLECZEK

KRZYSZTOF CHROBOK

IV

VI

II MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

"TEST YOUR ENGLISH"

MARCEL SZWARC

IV

II MIEJSCE

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

"TEST YOUR ENGLISH"

BARTOSZ PIWEK

V

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS

"ASY Z III KLASY"

OLIWIA ŁUKASZCZYK

III

 OSIĄGNIĘCIE

NAZWA KONKURSU

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

KLASA

 ROK SZKOLNY 2016/2017

NASI PRYMUSI PO I PÓŁROCZU

 

I MIEJSCE

 MIEJSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA JAGODA CHROBOK 
 II c

I MIEJSCE

 

 

II MIEJSCE

 

 

III  MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS "ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE"

LAURA ŁOKAS

LENA GRZEMBA

JUSTYNA LASOK

 

EMILIA JANDA

NIKOLA WOJACZEK

 

OLIWIA WIECZOREK

NADIA MALORNY

I

IV

 

 

V

 

 

III b

I MIEJSCE

 

II MIEJSCE

 

III MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS "ŚLĄSKIE GODANIE"

ZUZANNA MIKOŁAJCZYK

KAROLINA AUGUSTYNIOK

KACPER PŁACZEK

WIKTOR SKÓRKA

I

I

III b

LAUREATKA

KONKURS PLASTYCZNY W OGÓLNOPOLSKIEJ

KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

POD DOBRĄ OPIEKĄ

EMILIA JANDA

V

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

"WIENIEC ADWENTOWY"

ALICJA SZOŁTYSIK

IV

III MIEJSCE

MIEJSKIE ZAWODY

TENISA STOŁOWEGO

KSAWERY ŻAK

VI

WYRÓŻNIENIE

IV MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

CHOINKA-KULTYWOWANIE TRADYCJI

W POŁĄCZENIU Z NAUKAMI ŚCISŁYMI

EMILIA JANDA

V

II MIEJSCE

MISTRZOSTWA PIEKAR ŚLĄSKICH 
W MINI KOSZYKÓWCE

CHŁOPCY

IV-V-VI

WYRÓŻNIENIE

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

STRÓJ ŚLĄSKI

JULIA TRZONSKI

III a

II MIEJSCE

III MIEJSCE

KONKURS RĘKODZIEŁA 
"MASKA KARNAWAŁOWA"

IZABELA SKRZYDELSKI

MICHAŁ KITA

IV

IV

II MIEJSCE

WYRÓŻNIENIE

XVIII WOJEWÓDZKI 
KONKURS HAFTU 
I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 
WIELKANOCNE ZWYCZAJE
„ Zajączkowe Haftowanie.”

ALICJA SZOŁTYSIK

NIKODEM WÓJCIK

IV

I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
TRZECIOKLASISTÓW

JULIA TRZONSKI

III a

I MIEJSCE

III MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
"SPELLING QUIZ"

RAFAŁ ARMATYS

BARTOSZ PIWEK

VI

WYRÓŻNIENIE

REGIONALNY KONKURS RĘKODZIELNICZY 
I MODELARSKI "WIELKANOCNE ZWIERZĄTKO"

EMILIA JANDA

V

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
"Tradycje wielkanocne - 
kartka ręcznie zdobiona"

MICHAŁ JAKUBEK
DOMINIKA KREMER
 SZYMON RADWAŃSKI

 II b

III a

II b

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
"Tradycje wielkanocne - 
kartka ręcznie zdobiona"

NATALIA GOJ
EMILIA JANDA
IZABELA SKRZYDELSKI

VI

V

IV

WYRÓŻNIENIA

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
"Tradycje wielkanocne - 
kartka ręcznie zdobiona"

NIKOLA SOBALA
 
WIKTORIA GOJ
 
SEWERYN ALICKI
 
JAKUB PRZYBYŁ
 
DOMINIK MROSEK

II c

 

II b

 

 

I

I MIEJSCE

I MIEJSCE

III MIEJSCE

 

SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O RUCHU DROGOWYM 
„BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE”

SANDRA KMIETOWIC

JULIA KUBIK

MARCEL SZWARC

EMILIA JANDA

JAKUB WOŹNIOK

VI

VI

V

V

VI

II MIEJSCE

 

ETAP POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SANDRA KMIETOWIC

MARCEL SZWARC

EMILIA JANDA

JAKUB WOŹNIOK

VI

 

V

 

VI

I MIEJSCE

MIEJSKI KONKURS MULTIMEDIALNY 
„Piekary – wczoraj i dziś”

EMILIA JANDA

V

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS MULTIMEDIALNY 
„Piekary – wczoraj i dziś”

WANESSA BURY

KAMIL MALISZEWSKI

JULIA SZOŁTYSIK

V

 

VI

VI

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS PRZYRODNICZY 
z elementami historii miasta 
pt. „Walory przyrodniczo – historyczne Piekar Śląskich”

BARTOSZ PIWEK

SANDRA KMIETOWICZ

JULIA SZOŁTYSIK

VI

WYRÓŻNIENIE

KANGUR MATEMATYCZNY

JAGODA CHROBOK

SZYMON KOŁODZIEJ

DANIEL GRZEMBA

MATEUSZ KONIECZNY

OLIWIA HOLECZEK

II C

 

II A

 

II B

 

III B

 

V

I MIEJSCE

II MIEJSCE

WYRÓŻNIENIE

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

"DZIECIĘCE MARZENIA"

ILONA WÓJCIK

KACPER ŻALEK

OLIWIA HOLECZEK

III B

III B

V

III MIEJSCE

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE

VI FESTIWAL PIOSENKI MARYJNEJ 
„Śpiewajmy Naszej Pani”

NINA GRZEMBA

WIKTORIA LASOK

KINGA POLOK

II B

IV

IV

III MIEJSCE

 

 

VI KONKURS GRYFNY GODKI

KACPER PŁACZEK

III B

 

 

 ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2014/2015