Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie

od 1 marca do 14 marca 2018 r. zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, prosimy rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola o wypełnienie i złożenie DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DO 22 lutego 2018 r. w sekretariacie szkoły.

Brak złożenia w/w deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją uczęszczania dziecka do przedszkola. Dokumenty można pobrać <TUTAJ>

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!