W MIESIĄCU LIPCU DYŻUR PEŁNIĄ PRZEDSZKOLA:

  • MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5  ul. Alojzjanów 5

          tel: 32 287 35 49

  • MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 ul. Bytomska 79

         tel: 32 287 16 23

W MIESIĄCU SIERPNIU DYŻUR PEŁNIĄ PRZEDSZKOLA:

  • MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 ul. Piłsudskiego 17

         tel: 32 287 10 85

  • MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 ul. Gen. Józefa Hallera 1

         tel: 32 287 15 18

Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny składamy

w przedszkolu do 7 czerwca 2017 r.